Rinojenik Migren Ağrıları

     

         Rinojenik Migren Ağrıları

Migren  ağrılarının %60 ‘ında tetik noktası burun içinde yerleşmiştir.  Hastalar çoğu zaman bu ilişkinin farkına varamazlar. Bir Nörolog tarafından migren ağrısının ayrıcı tanısının yapılması önemlidir, çünkü; meningeal yapıları irrite ve enfekte eden patolojiler de migrene benzer ağrı yapabilir.

Burundan kaynaklanan migren baş ağrılarının bulguları;

-          Göz arkasından başlar,

-          Hava değişiminden etkilenir,

-          Hastayı gece uykudan uyandırır ya da sabah ağrısı yapar,

-          Burun akıntısı eşlik eder,

-          Patlar gibi baş ağrısı olur,

Adetle ilgili baş ağrıları da hormonal değişimler burun içi dokularda değişim yaptığından tetiklenebilir.

Bu tetiklemede burun içi eğiklikleri, burun içi et şişlikleri, burun içi temas noktaları,  endoskopik burun muayenesi ve radyolojik görüntülemeyle net olarak ortaya konulabilir.

Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android gaziantep oto ekspertiz  gaziantep oto test  info mail  kurumsal mail  şirket maili  domain tescil